Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > नारळ झाडे लागवड  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 3 Replies 10257 Views Next Thread

kamalakar

Contributor
Gadhingalaj
Maharashtra
India

  Joined: Aug 5, 2006
  Posts: 2
  Status: Offline


नारळ झाडे लागवड
   
नारळ झाडे लागवडीसाठी कोणती जात निवडावी? ती कोठे उपल्‍बध होईल? लागवड कशी करावी? त्‍यामध्‍ये औषधी वनस्‍पतीचे किंवा इतर कोणते आतंरपीक शक्‍य आहे का? या विषयी कृपया सविस्‍तर माहीती कळवा.
[Aug 5, 2006 11:59:16 AM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr.Prasad Kaledhonkar
Phone Number: 2112255207


Re: नारळ झाडे लागवड
   
नारळाच्या जाती - नारळाच्या ठेंगण्या जाती (ड्वार्फ), उंच वाढणा-या जाती (टॉल) आणि संकरीत जाती (टॉल X ड्वार्फ) असे तीन प्रकार पडतात.
अ) बाणवली- या जातीचे नारळ हिरव्या रंगाचे असून फळे मोठी आणि वेगवेगळया आकाराची असतात. या जातीची लागवड केल्यापासून सुमारे ६ ते ८ वर्षानी उत्पादनाला सुरूवात होते. या जातीच्या एका झाडापासून दरवर्षी सरासरी ६० ते ८० नारळ मिळतात.
आ) लक्षद्विप ऑर्डीनरी - या जातीची फळे आणि झाडे बाणवलीसारखीच असतात. परंतू फळांच्या तिन्ही कडा उठावदार असतात. या जातीपासून बाणवली जातीच्या तुलनेत जास्त उत्पादन मिळते. दरवर्षी जास्तीत जास्त १२० फळे मिळतात.
इ) प्रताप - प्रादेशीक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये, जिल्हा रत्नागीरी येथे बाणवली जातीमधून निवड पध्दतीने ही जात विकसीत करण्यात आली आहे. या जातीचे नारळ मध्यम गोल आणि हिरव्या रंगाचे असतात. दरवर्षी १५० फळे मिळतात

संकरीत जाती - ही झाडे त्यांची जोमदार वाढ, उंची, पानांच्या देठांचा रंग यांवरून मूळच्या ठेगण्या झाडापेक्षा वेगळी दिसतात.

नारळाच्या रोपे लावण्याचा पध्दती -
- नारळाची रोपे लावण्याच्या पुढील चार पध्दती आहेत. -
१) चौरस पध्दत २) त्रिकोणी पध्दत ३) एक ओळ पध्दत ४) दुहेरी ओळ पध्दत,
- नारळाच्या उंच जातीसाठी ९ मिटर बाय ९ मिटर (३० फूट बाय ३० फूट), ठेंगण्या आणि संकरीत जातीसाठी ७.५ मिटर बाय ७.५ मिटर (२५ फूट बाय २५ फुट) अंतरावर दोन्ही बाजूने जातीपरत्वे १ मिटर बाय १ मिटर बाय १ मिटर आकाराचे खड्डे खोदावेत. वरीलप्रमाणे १ हेक्टर क्षेत्रामध्ये जवळजवळ १२० ते १७२ नारळाची झाडे बसतात. शेताच्या बांधावर रस्त्याच्या कडेला किंवा घराच्या कुंपणाभोवती नारळाची झाडे लावताना दोन झाडामध्ये ७.५ मिटर अंतर ठेवावे. खड्ड्याच्या तळाशी पालापोचोळा, शेणखत किंवा कंपोस्ट आणि चांगली माती यांचा सुमारे ३० सेंटीमीटर जाडीचा थर द्यावा. दर हेक्टरी १२ टन शेणखत किंवा कंपोस्ट खत वापरावे. वाळूच्या जमिनीत प्रत्येक खड्ड्याच्या तळाशी तळाशी नारळाच्या पानांच्या व काथ्याच्या थर दिल्यास फायदा होतो.
- नारळामध्ये मिरतीची ज्वालाजात दोन्ही हंगामात आंतरपिक म्हणून लावल्यास जास्त उत्पादन, निव्वळ नफा मिळतो शिवाय ककम किर्ती ही मिरचीची जात त्यानंतर सरस आहे. दोन्ही जाती या मध्ये आंतरपिकास उपयुक्त आहे.

- नारळामध्ये ८ ते ९ वर्षापर्यंत आंतर पिके घेता येतात. उदा. - भात, मका, बटाटा, हळद, आले, सुरण, लेमण ग्रास, सीडा, साबुदाणा, कडधान्ये, इत्यादी पिके घेता येतात.
- नारळामध्ये वेलची, लवंग, दालतीची १६ वर्षापासून पुढे आंतरपिकास अधिक फायदेशिर असल्याने लागवडीची शिफारस आहे. महाराष्ट्रातील कोकण विभागासाठी शिफारस आहे.
- नारळाच्या रोपांकरीता आपण आपल्या जवळील कोल्हापूर येथील कृषि महाविद्यालयाशी संपर्क साधून चौकशी करावी. किंवा कोल्हापूर येथील कृषि विज्ञान केंद्र येथे चौकशी करावी.
[Aug 29, 2006 5:06:27 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

kamalakar

Contributor
Gadhingalaj
Maharashtra
India

  Joined: Aug 5, 2006
  Posts: 2
  Status: Offline


Re: नारळ झाडे लागवड
   
अतिशय उपयुक्‍त आणी सविस्‍तर माहिती दिल्‍याबदल आभार. सदैव असेच सहकायॅ मिळावे.
[Sep 19, 2006 2:31:47 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr.Prasad Kaledhonkar
Phone Number: 2112255207


Re: नारळ झाडे लागवड
   
धन्यवाद. आपला अभिप्राय कळवावा.
[Sep 20, 2006 4:26:45 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard