Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Animals / पशु > शेतीविषयी धंदा  

Quick Go »
Pages: 2   [ 1 2 | Next Page ]
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 10 Replies 31807 Views Next Thread

Nilus

10+ Contributor
Warude
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Jul 1, 2006
  Posts: 15
  Status: Offline


शेतीविषयी धंदा
   
मी नोकरी करत आहे मला शेतीला जोड धंदा करावयाचा आहे माहिती दया मराठी वेवसाईट आसेल तर कळवा मी धंदा निच्‍छ्‍ित करू शकत नाहि माहिती दया
[Jul 24, 2006 12:50:02 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: D.B.Shirsath
Phone Number: 2112255207


Re: शेतीविषयी धंदा
   
- शेतीआधारीत अनेक व्यवसाय उपलब्ध आहेत व त्याकरीता काहीप्रमाणात बँकातर्फे कर्ज दिले जाते.
- महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीआधारीत कुठलाही व्यवसाय करण्याअगोदर त्या धंद्याविषयी संपुर्ण माहीती करून घेणे जरूरी आहे.
- ब-याच ठीकाणी जिल्हा-पातळीवर व तालुका - पातळीवर शेतीआधारीत उद्योगधंद्याचे ट्रेनींग दिले जाते. उदा. डेअरी फार्मींग, शेळीपालन, पोल्टी, रेशीम उद्योग, नर्सरी या व्यवसायाचे त्या संस्थेमार्फत प्रमाणपत्र दिले जाते व त्याआधारे आपणास बँकेकडून सहजा-सहजी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.

- आम्ही आपणास शेती विषयक जोडधंद्याविषय़ीची यादी देत आहोत.

१) डेअरी फार्मींग - गायपालन / म्हैसपालन
२) शेळी पालन
३) पोल्ट्री
४) इमूपालन
५) ससेपालन
६) शेत- तळ्यातील मच्छीपालन
७) रेशीम उद्योग
८) फळ - प्रोसेंसींग व्यवसाय उदा. काजू, डाळींब, सफरचंद, नारळ, सिताफळ, आंबा, इत्यादी
९) वराहपालन
१०) नर्सरी
११) अळिंबी उत्पादन

मराठी वेबसाईट
- www.agrowon.com
- www.baliraja.com
- www.msamb.com
[Jul 24, 2006 5:18:06 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

yogeshkumar

Contributor
badlapur
Maharashtra
India

  Joined: Aug 29, 2006
  Posts: 7
  Status: Offline


Re: शेतीविषयी धंदा
   
मी कोकण कृषी विद्‍यापी अंतगँत दोन वषिँय कृषी पदविका उत्‍तीणँ झालेलो आहे तसेच यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्‍ट्र मुक्‍त विद्‍यापीठातून कृषी पदवीच्‍या अतिंम वषीँ शिकत असुन मला पुण्‍यात नोकरी करावयाची आहे. त्‍ यासाठी माझ्‍याजवळ कृषी विस्‍ताराचा तीन वषीँय अनुभव आहे.
तरी आपल्‍याजवळ आवश्‍यक माहित असल्‍यास ती सागांवी.
[Aug 30, 2006 11:00:04 AM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr.Prasad Kaledhonkar
Phone Number: 2112255207


Re: शेतीविषयी धंदा
   
या वेबसाईटवर आपण कृषिशी संबधित प्रश्न विचारावेत.
[Aug 30, 2006 3:48:08 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

vijaygat

Contributor
Shirapur(gat)
Maharashtra
India

  Joined: Aug 31, 2006
  Posts: 4
  Status: Offline


Re: शेतीविषयी धंदा
   
१५००० महीणा मिळेल
We are provide you a high level business in very low investment, there are two projects related on 3D technology (3D movies and 3D shows with digital and anag. glasses) but it is not agricultural project it's a commercial projects depending on schools and tehsil/district level place. But you earn more than 15000/- Rs per month.
If you are interested to invest up to 30000.(thirty thousand). contact us

vijaygat@yahoo.co.in
[Aug 31, 2006 3:32:51 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: D.B.Shirsath
Phone Number: 2112255207


Re: शेतीविषयी धंदा
   
Thank you.
[Aug 31, 2006 5:31:08 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

yogeshkumar

Contributor
badlapur
Maharashtra
India

  Joined: Aug 29, 2006
  Posts: 7
  Status: Offline


Re: शेतीविषयी धंदा
   
मला फळे व भाजीपाला डिहायड्रेशन यास भारतीय व पदेशी बाजारपेठेत किती ,कोणत्‍या व कोठे मोठया प्रमाणात मागणी आहे.तसेच या विषयी सखोल माहिती कुठे मिळू शकेल या बद्‍दल मागँदशँन करावे.
[Sep 8, 2006 8:46:45 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

yogeshkumar

Contributor
badlapur
Maharashtra
India

  Joined: Aug 29, 2006
  Posts: 7
  Status: Offline


Re: शेतीविषयी धंदा
   
मला फळे व भाजीपाला डिहायड्रेशन यास भारतीय व पदेशी बाजारपेठेत किती ,कोणत्‍या व कोठे मोठया प्रमाणात मागणी आहे.तसेच या विषयी सखोल माहिती कुठे मिळू शकेल या बद्‍दल मागँदशँन करावे.
[Sep 8, 2006 8:47:24 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Miss H.V.Yewale
Phone Number: 2112255207


Re: शेतीविषयी धंदा
   
जवळजवळ सर्व सुकविलेला भाजीपाला ( उदा. कारले, कांदा, गाजर, वाटाणा इ.) व ड्राय फ्रुटसना परदेशात मागणी आहे. मुख्यत इंग्लंड, मध्यपुर्व आशिया आणि अमेरिका या देशातुन मागणी आहे.
सुकविलेली फळे व भाजीपाला 2-3 वर्षे साठविला जाउ शकतो. सुकविल्यानंतर वजनात घट होते. परंतु भाव ताज्या भाजीपाल्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मिळ्याल्यामुळे भरपुर फायदा होतो.
सविस्तर माहीतीसाठी खालील पत्त्यावर संपर्क साधुन माहिती घ्यावी.

Head
Fruit and Vegetable Technology
Central Food and Technological Research Institute,
Mysore-570 013
Ph. :+ 91 - 821 -2515653
Fax : +91 -821-2517233/2515453/2515440
e-mail : fvt @ cftri . res . in
[Sep 9, 2006 4:54:27 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

madhavpande55

Contributor
bhandara
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Jun 5, 2009
  Posts: 4
  Status: Offline


Re: शेतीविषयी धंदा
   
सर, माझी शेती असून मला नोकरी आहे. शेतीला जोङ धदा म्‍‍हणून ससे पालन हा व्‍यवसाय करर्‍इच्‍छीतो. तरी ससे खरेदी वीक्री बाबत माहीती
----------------------------------------
[Edit 2 times, last edit by madhavpande55 at Jun 9, 2009 3:09:35 PM]
[Jun 8, 2009 4:11:54 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 
Pages: 2   [ 1 2 | Next Page ] 

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard