Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 7 Replies 7290 Views Next Thread

som_ghu123

10+ Contributor
ashti
Maharashtra
India

  Joined: Apr 24, 2006
  Posts: 15
  Status: Offline


पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
त्‍यामधे आंतरपीक कोणते घ्‍यावे
[Jun 6, 2006 12:45:17 PM] Print Post    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr. R L Parab
Phone Number: 2112255207


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
लागवड जून-जुलै, सप्टें-ओक्टो किंवा फेब्रु-मार्च मध्ये करावी.
साडेसात बाय साडेसात फूट अंतर ठेवावे किंवा आठ बाय सात फूट अंतर ठेवावे
जमीन नांगरून ढेकळे फोडून घ्यावी व जमीन सपाट करावी
45x 45x 45 सेमी ते 60x 60x 60x सेमी खड्डे घेऊन दोन भाग चांगली माती एक भाग कुजलेले शेणखत, 30-40 ग्रॅम लिंडेन पावडर, पाव किलो निंबोळी पेंड पाव किलो सुपर फॉस्फेट यांनी खड्डा भरावा.
एकरी 777 रोपे बसतात 8 फुट x 7 फुट अंतरावर रोपांची लागवड करावी.
लागण संध्याकाळी करून लगेच पाणी द्यावे.
300 ते 350 ग्रॅम सुफला 2 महीन्यांच्या अंतराने 4 वेळा गोलाकार आळे काढुन द्यावे. सुरवातीच्या वेळी प्रमाण थोडे कमी घ्यावे
मुळाभोवती पाणी साचुन देऊ नये.
रोपे घेणे महाग पडते तेंव्हा शक्य असल्यास 12.5 x 7.5 सेमी पीशवीत तळाशी छीद्र पाडून शेणखत व माती 1:1 प्रमाणात मिसळून प्रत्येकी 1 ताजे बी घेऊन रूजत घालावे व नीयमात पाणी घालावे.
दीड ते दोन महीन्यांनी रोपांची लागण करावी.
बियाणासाठी जवळपासच्या कृषीसेवा केंद्रशी संपर्क साधावा.

पपईमध्ये आंतरपीक-
- पपईची मुळे उथळ असल्याने त्यात शक्यतो आंतरपीक घेऊ नये.
- आंतरपीक घ्यावयाचे असल्यास सुरुवातीच्या 6-8 महिन्यांच्या काळात मुग,उडीद, चवळी,वाटाणा,घेवड़ा, कांदा, मुळा यासारखी पिके घ्यावीत.
- वेलभाज्या, कोबीवर्गीय भाज्या, भेंडी, वांगी ह्यासारखी भाजीपाला पिके आणि उंच वाढणारी ज्वारी, मका, कापूस ही पिके आंतरपिके म्हणुन घेऊ नयेत.
[Jun 6, 2006 4:17:45 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

som_ghu123

10+ Contributor
ashti
Maharashtra
India

  Joined: Apr 24, 2006
  Posts: 15
  Status: Offline


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
tanking you

पपई वर कोणकोणते रोग पङतात
त्‍यांची लक्षणे कोणती ते आटोक्‍यात आणण्‍यासाठी कोणकोणती औषधे् फवारावीत याची सवीस्‍तर माहीती दयावी
[Jun 11, 2006 12:27:29 PM] Print Post    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr. R L Parab
Phone Number: 2112255207


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
- पपईवर रस शोषण करणा-या किडी मावा, पांढरीमाशी, कोळी यांच्या प्रादुर्भाव होतो तसेच विषाणूजन्य रोगाच्या प्रसार होतो त्यांच्या नियंत्रणासाठी रोगोर १० मिली किंवा मोनोक्रोटोफॉस १५ मीली कींवा मॅलोथिऑन २० मीली प्रती १० लीटर पाण्यात मीसळून फवारावे.
- पाण्याच्या निचरा होऊ द्यावा. रोगीट झाडे उपटून काढावीत.
- कोळी कीडींवर केलथेन ८ मिली प्रती १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
[Jun 13, 2006 11:11:44 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

som_ghu123

10+ Contributor
ashti
Maharashtra
India

  Joined: Apr 24, 2006
  Posts: 15
  Status: Offline


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
thanking you
[Jun 19, 2006 1:49:22 PM] Print Post    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: D.B.Shirsath
Phone Number: 2112255207


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
धन्यवाद.
[Jun 19, 2006 2:15:28 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

mangeshbankar

Contributor
akluj
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Nov 20, 2012
  Posts: 4
  Status: Offline


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
तैवान पपई नं. 786
ह्याची लागवण करून १ महिना झाला आहे .रोपांची वाढ काहीच नसून ,रोपांची पाने आखडली आहेत . काही रोपे जाळून गेली आहेत .तरी रोपांच्या वाढीसाठी त्वरित मार्गदर्शन करावे .
[Nov 22, 2012 11:08:48 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

dharwad

Certified Expert
Raichur
Karnataka
India

Member's Photo

  Joined: May 22, 2008
  Posts: 2383
  Status: Offline

  Expert Name: Dr. V. I. Benagi
Phone Number: 08362774464


Re: पपई पीक कश्‍याप़कारे घ्‍यावे
   
Dear sir,
Papaya requires sufficient nutrients for better yield.
1.3 baskets of Farm yard manure+15 gram Zinc sulphate per plant has tro be applied by ring method soon.
2.At 2 months after planting apply 42 grams Nitrogen,42 grams Phosphorus and 84 gram Potash per plant.This has to repeat at 4,6,8,10 and 12 months after transplanting.Many farmers donot know how much fertilizers has to apply ,hence the following any fertilizer which are available in the the market may be selected for application.You may select any one option.
Option 1;92 grams Urea+260 grams S.S.P+134 gramsMOP
Option 2;210 grams of Ammo.Sulphate+260 gmSSP+170 gmSOP
Option3:92 gmDAP+56 gm Urea+134 gms MOP
Option4;210 gms 20:20:0 +134 MOP
Option 5;222grams 19:19:19 +70 grams MOP
Option 6;280 grams 15:15:15+70 gram MOP
Option 7: 247 gram17:17:17+70 gram MOP
These are to be applied at 1 feet distance from main stem in circular manner.
It is advised to apply 250 grams of neem cake per plant for two time minimum,one at 2-3 month and another at 6 months.
[Nov 23, 2012 11:50:43 AM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard