Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Farmer Schemes / किसान योजना > २०१२/१३ किसान योजना  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 6 Replies 17056 Views Next Thread

pranshuraghuwanshi

Contributor
mangrulpir
Maharashtra
India

  Joined: Jun 17, 2012
  Posts: 1
  Status: Offline


२०१२/१३ किसान योजना
   
विस्‍तृत जानकारी दिजीये,

[Jun 17, 2012 1:13:58 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
किसान योजना की जानकारी के लिए अपने तालुका कृषि अधिकारी कायाँलय से संपकँ करे. वहाँ आपको सभी जानकारी मिल जाएगी.

-----------------------------------------------------------------------------------

(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Jun 18, 2012 11:03:10 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

jayprasad

Contributor
chalisgaon
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Oct 30, 2012
  Posts: 7
  Status: Offline


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
shevga sathi kahi yojna ahe ka.amhala mini tractor chi kahi yojana ahe ka kalu shakel ka.
[Oct 30, 2012 7:13:05 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

patilsuklal

Contributor
k
Maharashtra
India

  Joined: Nov 16, 2012
  Posts: 1
  Status: Offline


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
अा[
[Nov 16, 2012 5:31:49 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
कृषि संबंधित योजनेच्‍या माहिती करिता तुमच्‍या तालुका कृषि अधिकारी कायाँलयाशी व कृषि अधिकारी, पंचायत समिती येथे संपकँ करा.

----------------------------------------------------------------------------------
[Nov 21, 2012 2:41:57 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

hitech3273

60+ Contributor
jamkhed
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 23, 2010
  Posts: 69
  Status: Offline


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी मोहीम - २०१७-१८
कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत यांत्रिकीकरणाकरिता इच्छुक शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
प्रमुख अटी/शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.

१. प्रत्येक औजारासाठी शेतकऱ्याने विहित नमुन्यात स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे. तथापि, ज्या औजारास जास्तीत जास्त अनुदान देय आहे त्या एकाच यंत्र/औजारास अनुदान दिले जाईल.
२. लाभार्थीची निवड तालुका हा घटक मानून जिल्हास्तरावर सोडत पद्धतीने करण्यात येईल.
३. शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दि. १६ मे २०१७ पर्यत कृषी सहायक/ कृषी पर्यवेक्षक/मंडळ कृषी अधिकारी/ तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे जमा करावेत.
४. अर्जाचा विहित नमुना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
५. अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाईल.

अधिक माहितीसाठी : https://goo.gl/XEsu0O
----------------------------------------
Founder of Surreta.com and designed and developed website for agri questions and answers in at aqua.surreta.com visit and see what we provide
[Apr 26, 2017 4:00:02 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

agrocom

aAQUA Service Provider
Powai
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Aug 5, 2008
  Posts: 456
  Status: Offline

  Expert Name: Ajit Harpude
Phone Number: -


Re: २०१२/१३ किसान योजना
   
Thank You
----------------------------------------
Farm e-learning, m-learning, e-extension, Self-paced learning, participatory, interactive learning, tele-advisory, agri-education, distance education, continuing education and e-Kisan services.
[Apr 28, 2017 8:03:24 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard