Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > Halad Lagwad  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 544 Views Next Thread

vickymalvi

40+ Contributor
Arvi
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Jan 9, 2011
  Posts: 41
  Status: Offline


Halad Lagwad
   

Dear Sir,

Halad biyane keva ghyayche jar mala lagwad May madhe karaychi asel tar?

Mazya kade cold store nahi ahe.

 


[Jan 31, 2012 4:07:54 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: Halad Lagwad
   
सर,
हळदिची लागवड मे ते १५ जून पयँत करतात. पुणँ रान तयार झाल्‍यावर लागवडीच्‍या काही दिवस अगोदर बियाणे खरेदी करायला हवी.

------------------------------------------------------------------------------------

(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Feb 1, 2012 10:11:01 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard