Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > 265 उस  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 4 Replies 907 Views Next Thread

swamisamarth

Contributor
Dadh k. d.
Maharashtra
India

  Joined: Aug 26, 2011
  Posts: 1
  Status: Offline


265 उस
   
265 उसाची आधुनिक लागवड पद्‍धत सागा
[Aug 30, 2011 11:26:01 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: 265 उस
   
सर,
ऊस लागवडी बद्दल- आपणस ऊसाची लागवड कुठल्या महिन्यात करायची आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाल्यास योग्य मार्गदर्शन करणे बरे होईल. आता ऊपलब्ध असलेली माहिती पाठवित आहोत. तरी आपण आपल्या ऊसाच्या लागवडीबाबत योग्य माहिती पाठवा.

उसाच्या कांड्यावर अंतरीलीकरण करण्यासाठी अझोटोबॅक्टर 10 किलो प्रती हेक्टर किंवा अझोस्पिरीलम 10 किलो प्रती हेक्टर अधीक स्फुरद विरघळणारे जिवाणू 10 किलो प्रती हेक्टर प्रमाणे वापरावे. किंवा 50 टक्के जिवाणू खते ऊस लागवडीच्या वेळी 100 लिटर पाण्यात मिसळुन त्यामध्ये एक हेक्टरला लागणारे बियाणे बुडवुन नंतर लागवड करावी. तसेच ऊसाच्या मोठ्या बांधणीच्या वेळी राहीलेले 50 टक्के जिवाणू खते एक बैलगाडी शेणखतात मिसळुन चळी घेवुन जमीनीत द्यावेत.
ऊती संवर्धन तंत्राचा ऊस शेतीसाठी, ऊसाच्या नवीन जाती निर्माण करणेसाठी आणि ऊसाच्या लवकर गुणण करणेसाठी मुख्यत्वे करून वापर करता येतो. ऊस लावणा-या शेतक-यांनी दर 3 ते 4 वर्षांनी बेणे बदलावे यासाठी तीनस्तरीय बेणेमळा योजनेद्वारे निर्माण केलेले बेणे शेतक-यांनी वापरावे. यापैकी पहीला टप्पा (मुलभुत बेणेमळा) तयार करावा हा बेणेमळा तयार करताना ऊती संवर्धन तंत्राद्वारे तयार केलेली रोपेच वापरावीत.

उसावरील लोकरी मावा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खालील उपाय योजावेत.
1) उसाचा पट्टा अथवा रूंद सरी पद्धतीची लागवड करावी, त्यामुळे फवारणी सुलभ होते.
2) किडग्रस्त बेणे वापरू नये, लागवडीअगोदर बेणे 100 ली. पाण्यात 200 मि.ली. मॅलॅथिओन मिसळून त्यात 1 तास बुडवावे.
3) पिकावर उपद्रवाचे सुरवातीस पाने किडीसहीत जाळावीत.
4) उपद्रव 15 टक्के पेक्षा जास्त ऊसावर वाढल्यास प्रती 10 लि. पाण्यात व्हर्टिसिलीथम लेकानी 40 ग्रॅम किंवा एन्डॉसल्फान 35 टक्के, 15 मि.ली. किंवा ड्लोरोपायरीफॉस 20 टक्के, 15 मि.ली. किंवा मिथील डिमेटॉन 25 टक्के, 12 मि.ली. किंवा डायमेथोएट 30 टक्के, 10 मि.ली. किंवा कपडे धुण्याची पावडर 10 ग्रॅम फवारणी करावी.
5) ऊस काढणीनंतर पाचट लवकर जाळावे.

आडसालीसाठी दयावयाची खते-

अमोनिअम सिंगलसुपर सल्फेटऑफ झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट निंबोळी पेंड
सल्फेट फॉस्फेट पोटॅश
लागवडीवेळी 80 कि. 220 कि. 70 कि. 5 किलो 5 किलो 20 किलो

लागवडीनंतर
6 ते 8
आठवड्यानी 320 कि. -- -- -- -- 40 किलो

12 ते 16
आठवड्यांनी 80 कि -- -- -- -- 20 किलो

मोठी बांधणी 320 कि 220 कि 70 कि 5 कि 5 कि 40 किलो
(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Aug 30, 2011 3:28:32 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: 265 उस
   
सर,
ऊस लागवडी बद्दल- आपणस ऊसाची लागवड कुठल्या महिन्यात करायची आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाल्यास योग्य मार्गदर्शन करणे बरे होईल. आता ऊपलब्ध असलेली माहिती पाठवित आहोत. तरी आपण आपल्या ऊसाच्या लागवडीबाबत योग्य माहिती पाठवा.

उसाच्या कांड्यावर अंतरीलीकरण करण्यासाठी अझोटोबॅक्टर 10 किलो प्रती हेक्टर किंवा अझोस्पिरीलम 10 किलो प्रती हेक्टर अधीक स्फुरद विरघळणारे जिवाणू 10 किलो प्रती हेक्टर प्रमाणे वापरावे. किंवा 50 टक्के जिवाणू खते ऊस लागवडीच्या वेळी 100 लिटर पाण्यात मिसळुन त्यामध्ये एक हेक्टरला लागणारे बियाणे बुडवुन नंतर लागवड करावी. तसेच ऊसाच्या मोठ्या बांधणीच्या वेळी राहीलेले 50 टक्के जिवाणू खते एक बैलगाडी शेणखतात मिसळुन चळी घेवुन जमीनीत द्यावेत.
ऊती संवर्धन तंत्राचा ऊस शेतीसाठी, ऊसाच्या नवीन जाती निर्माण करणेसाठी आणि ऊसाच्या लवकर गुणण करणेसाठी मुख्यत्वे करून वापर करता येतो. ऊस लावणा-या शेतक-यांनी दर 3 ते 4 वर्षांनी बेणे बदलावे यासाठी तीनस्तरीय बेणेमळा योजनेद्वारे निर्माण केलेले बेणे शेतक-यांनी वापरावे. यापैकी पहीला टप्पा (मुलभुत बेणेमळा) तयार करावा हा बेणेमळा तयार करताना ऊती संवर्धन तंत्राद्वारे तयार केलेली रोपेच वापरावीत.

उसावरील लोकरी मावा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खालील उपाय योजावेत.
1) उसाचा पट्टा अथवा रूंद सरी पद्धतीची लागवड करावी, त्यामुळे फवारणी सुलभ होते.
2) किडग्रस्त बेणे वापरू नये, लागवडीअगोदर बेणे 100 ली. पाण्यात 200 मि.ली. मॅलॅथिओन मिसळून त्यात 1 तास बुडवावे.
3) पिकावर उपद्रवाचे सुरवातीस पाने किडीसहीत जाळावीत.
4) उपद्रव 15 टक्के पेक्षा जास्त ऊसावर वाढल्यास प्रती 10 लि. पाण्यात व्हर्टिसिलीथम लेकानी 40 ग्रॅम किंवा एन्डॉसल्फान 35 टक्के, 15 मि.ली. किंवा ड्लोरोपायरीफॉस 20 टक्के, 15 मि.ली. किंवा मिथील डिमेटॉन 25 टक्के, 12 मि.ली. किंवा डायमेथोएट 30 टक्के, 10 मि.ली. किंवा कपडे धुण्याची पावडर 10 ग्रॅम फवारणी करावी.
5) ऊस काढणीनंतर पाचट लवकर जाळावे.

आडसालीसाठी दयावयाची खते-

अमोनिअम सिंगलसुपर सल्फेटऑफ झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट निंबोळी पेंड
सल्फेट फॉस्फेट पोटॅश
लागवडीवेळी 80 कि. 220 कि. 70 कि. 5 किलो 5 किलो 20 किलो

लागवडीनंतर
6 ते 8
आठवड्यानी 320 कि. -- -- -- -- 40 किलो

12 ते 16
आठवड्यांनी 80 कि -- -- -- -- 20 किलो

मोठी बांधणी 320 कि 220 कि 70 कि 5 कि 5 कि 40 किलो
(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Aug 30, 2011 3:29:29 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: 265 उस
   
सर,
ऊस लागवडी बद्दल- आपणस ऊसाची लागवड कुठल्या महिन्यात करायची आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाल्यास योग्य मार्गदर्शन करणे बरे होईल. आता ऊपलब्ध असलेली माहिती पाठवित आहोत. तरी आपण आपल्या ऊसाच्या लागवडीबाबत योग्य माहिती पाठवा.

उसाच्या कांड्यावर अंतरीलीकरण करण्यासाठी अझोटोबॅक्टर 10 किलो प्रती हेक्टर किंवा अझोस्पिरीलम 10 किलो प्रती हेक्टर अधीक स्फुरद विरघळणारे जिवाणू 10 किलो प्रती हेक्टर प्रमाणे वापरावे. किंवा 50 टक्के जिवाणू खते ऊस लागवडीच्या वेळी 100 लिटर पाण्यात मिसळुन त्यामध्ये एक हेक्टरला लागणारे बियाणे बुडवुन नंतर लागवड करावी. तसेच ऊसाच्या मोठ्या बांधणीच्या वेळी राहीलेले 50 टक्के जिवाणू खते एक बैलगाडी शेणखतात मिसळुन चळी घेवुन जमीनीत द्यावेत.
ऊती संवर्धन तंत्राचा ऊस शेतीसाठी, ऊसाच्या नवीन जाती निर्माण करणेसाठी आणि ऊसाच्या लवकर गुणण करणेसाठी मुख्यत्वे करून वापर करता येतो. ऊस लावणा-या शेतक-यांनी दर 3 ते 4 वर्षांनी बेणे बदलावे यासाठी तीनस्तरीय बेणेमळा योजनेद्वारे निर्माण केलेले बेणे शेतक-यांनी वापरावे. यापैकी पहीला टप्पा (मुलभुत बेणेमळा) तयार करावा हा बेणेमळा तयार करताना ऊती संवर्धन तंत्राद्वारे तयार केलेली रोपेच वापरावीत.

उसावरील लोकरी मावा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खालील उपाय योजावेत.
1) उसाचा पट्टा अथवा रूंद सरी पद्धतीची लागवड करावी, त्यामुळे फवारणी सुलभ होते.
2) किडग्रस्त बेणे वापरू नये, लागवडीअगोदर बेणे 100 ली. पाण्यात 200 मि.ली. मॅलॅथिओन मिसळून त्यात 1 तास बुडवावे.
3) पिकावर उपद्रवाचे सुरवातीस पाने किडीसहीत जाळावीत.
4) उपद्रव 15 टक्के पेक्षा जास्त ऊसावर वाढल्यास प्रती 10 लि. पाण्यात व्हर्टिसिलीथम लेकानी 40 ग्रॅम किंवा एन्डॉसल्फान 35 टक्के, 15 मि.ली. किंवा ड्लोरोपायरीफॉस 20 टक्के, 15 मि.ली. किंवा मिथील डिमेटॉन 25 टक्के, 12 मि.ली. किंवा डायमेथोएट 30 टक्के, 10 मि.ली. किंवा कपडे धुण्याची पावडर 10 ग्रॅम फवारणी करावी.
5) ऊस काढणीनंतर पाचट लवकर जाळावे.

आडसालीसाठी दयावयाची खते-

अमोनिअम सिंगलसुपर सल्फेटऑफ झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट निंबोळी पेंड
सल्फेट फॉस्फेट पोटॅश
लागवडीवेळी 80 कि. 220 कि. 70 कि. 5 किलो 5 किलो 20 किलो

लागवडीनंतर
6 ते 8
आठवड्यानी 320 कि. -- -- -- -- 40 किलो

12 ते 16
आठवड्यांनी 80 कि -- -- -- -- 20 किलो

मोठी बांधणी 320 कि 220 कि 70 कि 5 कि 5 कि 40 किलो
(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Aug 30, 2011 3:30:39 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: --
Phone Number: 02112-225207


Re: 265 उस
   
सर,
ऊस लागवडी बद्दल- आपणस ऊसाची लागवड कुठल्या महिन्यात करायची आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाल्यास योग्य मार्गदर्शन करणे बरे होईल. आता ऊपलब्ध असलेली माहिती पाठवित आहोत. तरी आपण आपल्या ऊसाच्या लागवडीबाबत योग्य माहिती पाठवा.

उसाच्या कांड्यावर अंतरीलीकरण करण्यासाठी अझोटोबॅक्टर 10 किलो प्रती हेक्टर किंवा अझोस्पिरीलम 10 किलो प्रती हेक्टर अधीक स्फुरद विरघळणारे जिवाणू 10 किलो प्रती हेक्टर प्रमाणे वापरावे. किंवा 50 टक्के जिवाणू खते ऊस लागवडीच्या वेळी 100 लिटर पाण्यात मिसळुन त्यामध्ये एक हेक्टरला लागणारे बियाणे बुडवुन नंतर लागवड करावी. तसेच ऊसाच्या मोठ्या बांधणीच्या वेळी राहीलेले 50 टक्के जिवाणू खते एक बैलगाडी शेणखतात मिसळुन चळी घेवुन जमीनीत द्यावेत.
ऊती संवर्धन तंत्राचा ऊस शेतीसाठी, ऊसाच्या नवीन जाती निर्माण करणेसाठी आणि ऊसाच्या लवकर गुणण करणेसाठी मुख्यत्वे करून वापर करता येतो. ऊस लावणा-या शेतक-यांनी दर 3 ते 4 वर्षांनी बेणे बदलावे यासाठी तीनस्तरीय बेणेमळा योजनेद्वारे निर्माण केलेले बेणे शेतक-यांनी वापरावे. यापैकी पहीला टप्पा (मुलभुत बेणेमळा) तयार करावा हा बेणेमळा तयार करताना ऊती संवर्धन तंत्राद्वारे तयार केलेली रोपेच वापरावीत.

उसावरील लोकरी मावा या किडीच्या नियंत्रणासाठी खालील उपाय योजावेत.
1) उसाचा पट्टा अथवा रूंद सरी पद्धतीची लागवड करावी, त्यामुळे फवारणी सुलभ होते.
2) किडग्रस्त बेणे वापरू नये, लागवडीअगोदर बेणे 100 ली. पाण्यात 200 मि.ली. मॅलॅथिओन मिसळून त्यात 1 तास बुडवावे.
3) पिकावर उपद्रवाचे सुरवातीस पाने किडीसहीत जाळावीत.
4) उपद्रव 15 टक्के पेक्षा जास्त ऊसावर वाढल्यास प्रती 10 लि. पाण्यात व्हर्टिसिलीथम लेकानी 40 ग्रॅम किंवा एन्डॉसल्फान 35 टक्के, 15 मि.ली. किंवा ड्लोरोपायरीफॉस 20 टक्के, 15 मि.ली. किंवा मिथील डिमेटॉन 25 टक्के, 12 मि.ली. किंवा डायमेथोएट 30 टक्के, 10 मि.ली. किंवा कपडे धुण्याची पावडर 10 ग्रॅम फवारणी करावी.
5) ऊस काढणीनंतर पाचट लवकर जाळावे.

आडसालीसाठी दयावयाची खते-

अमोनिअम सिंगलसुपर सल्फेटऑफ झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट निंबोळी पेंड
सल्फेट फॉस्फेट पोटॅश
लागवडीवेळी 80 कि. 220 कि. 70 कि. 5 किलो 5 किलो 20 किलो

लागवडीनंतर
6 ते 8
आठवड्यानी 320 कि. -- -- -- -- 40 किलो

12 ते 16
आठवड्यांनी 80 कि -- -- -- -- 20 किलो

मोठी बांधणी 320 कि 220 कि 70 कि 5 कि 5 कि 40 किलो
(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
[Aug 30, 2011 3:32:10 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard