Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Farmer Schemes / किसान योजना > kisan yojana  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 11621 Views Next Thread

Kisan

10+ Contributor
At post gawadewadi, taluka-sangola
Maharashtra
India

  Joined: May 28, 2011
  Posts: 11
  Status: Offline


kisan yojana
   

Tractor ghenya sambhandi sarkari yojane vishaee mahiti havi aahe

 


[May 28, 2011 7:18:33 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr.S.V.Potekar
Phone Number: 02112-255207


Re: kisan yojana
   

केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे व उपकरणांच्या खरेदीसाठी अनुदान पुरवठा करण्यात येतो. सदर अनुदान ट्रॅक्‍टर, ट्रॅक्‍टरचलित अवजारे, बैलचलित अवजारे व स्वयंचलित अवजारे, महिला व शेतमजूर यांच्यासाठी लागणारी अवजारे, कृषिपंप, फलोत्पादन अवजारांसाठी वापरता येतो. 40 अश्‍वशक्तीपर्यंतच्या ट्रॅक्‍टरसाठी किमतीच्या 25 टक्के अनुदान देय असते.

या योजने अंतर्गत येणारी काही अवजारे आणि यंत्रे:
पॉवर टिलर, ट्रँक्टर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, कल्टीव्हेटर इ. या शिवाय अनेक यंत्रे या योजनेत समाविष्ट आहेत.

केंद्र पुरस्कृत राबविण्यात येणाऱ्या ह्या योजनेच्या अधिक माहिती साठी कृषी अधिकारी,पंचायत समिती यांना भेटावे.

 

 

(वरील सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)
----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by baramati at Jun 3, 2011 11:06:25 AM]
[Jun 3, 2011 11:04:46 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 



 

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard