Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > खरबूज लागवड  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 2112 Views Next Thread

ranjit

Contributor
Nhavra
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Nov 29, 2005
  Posts: 7
  Status: Offline


खरबूज लागवड
   
सर,
- मला उन्हाळ्यात विक्रीसाठी खरबूज लागवड करावयाची आहे तरी मला त्याबाबत माहीती द्ायावी उदा. बियाणे जाती, खते, पाणी, लागवड महिना व अंतर,त्यावर पडणारे रोग व उपाय यांची सविस्त माहीती द्यावी.श्री, रविद्र भोसले
मु.पो- पानवठे
ता- शिरूर
[Dec 14, 2005 8:11:59 PM] Print Post Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr. R L Parab
Phone Number: 2112255207


Re: खरबूज लागवड
   
खरबूज लागवडीबाबत माहिती.
जाती-पुसा शरबती, पुसा मधूरस,हरामधू, पंजाब हायब्रीड
लागवड- 20 डिसेंबर ते 15 जानेवारी दरम्यान करावी

- 2 ते 2.5 अंतरावर सरी काढून सरीच्या दोन्ही बाजूस 1 मीटर अंतरावर आळी काढून त्यात बि टोकावे. आळ्यात 2-3बिया लावाव्यात व 2 रोपे ठेवावीत.

- जमीन नांगरून कुळवून घ्यावी. आळ्यामध्ये कुजलेले शेणखत, लिंडेन पावडर एकरी 4 किलो, सुपर फॉस्फेट एकरी अडीच पोते, पोटॅश 30 किलो, निंबोळी पेंड एकरी 200 किलो, झिंक सल्फेट, मॅग्नेशिअम सल्फेट, फेरस सल्फेट एकरी 4 किलो मिसळावे.

- 10 दिवसांनी एकरी 2 किलो प्रत्येकी पीएसबी, अँझोटोबॅक्टर, ट्रायकोडर्मा द्यावे.

- त्यानंतर आठवड्याने अमोनिअम सल्फेट एकरी 4 पोती 3 हप्त्यांत 15 दिवसांच्या अंतराने द्यावे, खते माती परीक्षणानुसार द्यावीत, व खते बांगडी पध्दतीने द्यावीत.

- तांबडे भुंगेरे नियंत्रणासाठी पाण्यात मिसळणारी लिंडेन 15 ग्रॅम प्रती 10 लिटर पाण्यातून फवारावी. मॅलेथिऑन 20 मिली प्रती 10 लीटर पाण्यातून फवारावे.

2)फळमाशी नियंत्रणासाठी किडलेली फळे जाळावीत. 10 लिटर पाण्यात 20 मिली मॅलेथिऑन + 100 ग्रॅम गुळ मिसळून फवारावे. कोकण कृषी विद्यापिठाने तयार केलेला रक्षक सापळा वापरावा.

3) लीफ मायनर नियंत्रणासाठी एकरी 4 किलो फोरेट किंवा थायमेट जमिनीत मिसळावे. सायपरमेथ्रीन 5 मीली प्रती 10 लीर पाण्यातून फवारावे. निंबोळी अर्क 4 किलो प्रती 100 लीटर पाण्यात मिसळून गाळून फवारावे.

4) भुरी नियंत्रणासाठी 5 ग्रॅम कॅलीक्झीन किंवा कॅराथेन 10 मिली किंवा बाविस्टीन 10 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

कलिंगड पिकास वाफसा अवस्था राहिल एवढे पाणी द्यावे. जमीनीत पाण्याच्या निचरा होऊ द्यावा. वेल पाण्यात भिजणार नाहित याची काळजी घ्यावी.

फळांवर कोरडे गवत ठेवावे. ऊन्हापासून संरक्षण करावे.
[Dec 16, 2005 3:47:22 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard