Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > पपईची पाने पिवळी पडून वाकडी होणे  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 2813 Views Next Thread

sdevendra

60+ Contributor
Kahatul
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Sep 1, 2004
  Posts: 63
  Status: Offline


पपईची पाने पिवळी पडून वाकडी होणे
   
मी एकुण 10 एकर पपई लावली आहे व त्या पपईची पाने पिवळी पडून वाकडी होऊ लागली आहेत. तरी आपण त्यावर योग्य ऊपाय सुचवा.
अधिक माहिती पुढीलप्रमाणे –
नाव – श्री. दिलिप रामदास पाटील
मु.पो. पुसनद ता.- शहादा जि.- नंदुरबार
पपईची जात – तैवान 786
लागवड दिनांक – 15-06-04
लागवड अंतर – 6 x 7
जमिन – काळी कसदार
----------------------------------------
papai.jpg (47121 bytes) (Download Count: 1931)
Zoom In | Zoom Out | Normal
papai.jpg
----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by sdevendra at Jan 5, 2005 7:36:56 PM]
[Jan 5, 2005 7:33:56 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Not Available
Phone Number: Not Available


Re: पपईची पाने पिवळी पडून वाकडी होणे
   
पपई पिकावरील रोगाचे व्यवस्थापन –
1)सर्व रोगट झाडे काढून नष्ट करावीत.
2)नत्रयुक्त खताची मात्रा शिफारशीप्रमाणे द्यावी.
3)पाणी ठिबक पध्दतीने किंवा मोजकेच द्यावे (जमीन,हवामानानुसार)
4)रस शोषण करणा-या किडींचा बंदोबस्त करावा. त्यासाठी
-रोगर 15 मीली+एंडोसल्फान 15 मीली प्रती 10 लीटर पाण्यातून फवारणी करावी.
-त्यानंतर निंबोळी आर्क 5 टक्केची फवारणी घ्यावी.
-तिसरी फवारणी मोनोक्रोटोफाँस 8 मीली + नुवान 10 मीली प्रती 10 लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
5)जमिनीतून 500 किलो निंबोळी पेंड प्रती एकर प्रमाणे द्यावी.
6)खतासोबत सुक्ष्म अन्नद्रव्याचाही वापर करावा.
7)फवारणीमधून मल्टीन्युट्रीयंट किंवा मल्टीप्लेक्स किंवा विपूल 10 मीली प्रती 10 लीटर पाणी याप्रमाणे 15 दिवसाचा अंतराने दोन वेळा फवारणी घ्यावी.

प्रा. एम.पी.लाखे
कृषि विज्ञान केंद्र
[Jan 5, 2005 7:43:55 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard