Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > टरबूज,खरबूज,काकडी  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 3509 Views Next Thread

shantanu

Ashram field engineer
Pabal
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Nov 5, 2003
  Posts: 267
  Status: Offline


टरबूज,खरबूज,काकडी
   
टरबूज,काकडी,खरबूज इ. पीकांच्या लागवडी पूर्व मशागतीची व लागवडीसंदर्भात सर्व महिती द्यावी तसेच बीयाणे कोणते वापरावे व खते कोणती वापरावीत याचीही माहीती द्यावी व नविन वाण आले असल्यास त्याचीही महिती द्यावी.
----------------------------------------
kakdi.jpg (257600 bytes) (Download Count: 2448) (paper article)
Zoom In | Zoom Out | Normal
kakdi.jpg
----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by bahuman at Jan 6, 2005 10:29:43 PM]
[Jan 5, 2005 4:11:11 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Not Available
Phone Number: Not Available


Re: टरबूज,खरबूज,काकडी
   
कलिंगड लागवडीबाबत माहिती.
आपण संकरीत जातीचे बियाणे खरेदी केले आहे.
लागवड- 20 डिसेंबर ते 15 जानेवारी दरम्यान करावी

- 2 ते 2.5 अंतरावर सरी काढून सरीच्या दोन्ही बाजूस 1 मीटर अंतरावर आळी काढून त्यात बि टोकावे. आळ्यात 2-3
बिया लावाव्यात व 2 रोपे ठेवावीत.

- जमीन नांगरून कुळवून घ्यावी. आळ्यामध्ये कुजलेले शेणखत, लिंडेन पावडर एकरी 4 किलो, सुपर फॉस्फेट एकरी अडीच पोते, पोटॅश 30 किलो, निंबोळी पेंड एकरी 200 किलो, झिंक सल्फेट, मॅग्नेशिअम सल्फेट, फेरस सल्फेट एकरी 4 किलो मिसळावे.

- 10 दिवसांनी एकरी 2 किलो प्रत्येकी पीएसबी, अँझोटोबॅक्टर, ट्रायकोडर्मा द्यावे.

- त्यानंतर आठवड्याने अमोनिअम सल्फेट एकरी 4 पोती 3 हप्त्यांत 15 दिवसांच्या अंतराने द्यावे, खते माती परीक्षणानुसार द्यावीत, व खते बांगडी पध्दतीने द्यावीत.

- तांबडे भुंगेरे नियंत्रणासाठी पाण्यात मिसळणारी लिंडेन 15 ग्रॅम प्रती 10 लिटर पाण्यातून फवारावी. मॅलेथिऑन 20 मिली प्रती 10 लीटर पाण्यातून फवारावे.

2)फळमाशी नियंत्रणासाठी किडलेली फळे जाळावीत. 10 लिटर पाण्यात 20 मिली मॅलेथिऑन + 100 ग्रॅम गुळ मिसळून फवारावे. कोकण कृषी विद्यापिठाने तयार केलेला रक्षक सापळा वापरावा.

3) लीफ मायनर नियंत्रणासाठी एकरी 4 किलो फोरेट किंवा थायमेट जमिनीत मिसळावे. सायपरमेथ्रीन 5 मीली प्रती 10 लीर पाण्यातून फवारावे. निंबोळी अर्क 4 किलो प्रती 100 लीटर पाण्यात मिसळून गाळून फवारावे.

4) भुरी नियंत्रणासाठी 5 ग्रॅम कॅलीक्झीन किंवा कॅराथेन 10 मिली किंवा बाविस्टीन 10 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

कलिंगड पिकास वाफसा अवस्था राहिल एवढे पाणी द्यावे. जमीनीत पाण्याच्या निचरा होऊ द्यावा. वेल पाण्यात भिजणार नाहित याची काळजी घ्यावी.

फळांवर कोरडे गवत ठेवावे. ऊन्हापासून संरक्षण करावे.

प्रा, आर.एल.परब
कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती

शिवनेरी ही संकरीत काकडीची जात आहे ती सेमिनीस कंपनीची आहे . लागवडीनंतर 25-40 दिवसांनी पहिला तोडा पडतो
लागवड 6 फूट x 1 फूट अंतरावर करावी किंवा 5 फूट 1 1/2 फूट ठेवावे
जमीनीत ओलावा राहील एवढे पाणी द्यावे

थ्रीप्स पांढरीमाशी तुडतुडे इ. शोषण करणारया किडींच्या नियंत्रणासाठी मेटासिस्टॅक्स 10 मिली / क्लोरोपायरीफॉक्स 15 मिली मॅलॅथिऑन 20 मिली/मोनोक्रोटोफॉस 15 मिली/ रोगार 10 मिली कॉन्फीडॉर 2 मिली या पैकि एक औषध 10 ली पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारावे. नागअळीचा प्रादुर्भाव अढळल्यास 10 स्पार्क मिली / पॉलीट्रानसील 8 मिली 10 ली पाण्यातून फवारावे.

भूगेरे आढळल्यास कार्बारील 20 ग्रॅम / एन्डोसल्फान 14 मिली 10 ली पाण्यातून फवारावे.

भूरीसाठी कॅराथेन 10 मिली किंवा बाविस्टीन 15 ग्रॅम

करपा रोगासाठी 25 ग्रॅम डायथेन एम 45 / रिडोमिल 20 ग्रॅम 10 ली पाण्यातून फवारावे.

माती परीक्षणानुसार खते द्यावीत हेक्टरी 10 ट्रेलर शेणखत 800 किलो निबोंळी पेंड 5 पोती यूरिया 6 पोती सुपर फॉस्फट 2
पोती पोट्रॅश द्यावे.5 किलो अझोटोबॅक्टर व स्पुरद विरघळणारे जिवाणू तसेच 4 किलो ट्रायकोडर्मा पावडर द्यावी.

फळात अळी आढळल्यास रासायनिक सापळ्याचा वापर करावा.

वेल पाण्याच्या पाटात येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

युरिया किंवा नत्र युक्त खते विभागून द्यावीत.

अधिक माहितीसाठी संबंधित कंपनीच्या डिलर सोबत संपर्कसअधावा.

प्रा.आर.एल.परब
के.व्ही.के बारामती
----------------------------------------
[Edit 2 times, last edit by Rahul at Jan 10, 2005 10:25:30 PM]
[Jan 6, 2005 5:31:42 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard