Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > तैवान पपई नं. 786 च्या लागवडी विषयी माहीती हवी आहे.  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 1587 Views Next Thread

nitesh_wagh

10+ Contributor
ranjani
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Jun 23, 2009
  Posts: 16
  Status: Offline


तैवान पपई नं. 786 च्या लागवडी विषयी माहीती हवी आहे.
   

Goodmorning sir

mi nitesh (pune) ,  mla papai no. 786 chi lagvad kraychi aahe , lagvad kraycha area don acre aahe, mla all area la thibak sichan krayche aahe tya sathi kiti kharc yeil. tya sathi mla rop kiva bi kothe bhtel tya agricultural vibhagcha addres krupya krun mla bhetel ka.

 

 

                                     thank's 


[Aug 11, 2009 10:04:51 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr.S.V.Potekar
Phone Number: 02112-255207


Re: तैवान पपई नं. 786 च्या लागवडी विषयी माहीती हवी आहे.
   

तैवान 786 पपई लागवड

लागवड जून-जुलै, सप्टें-ऑक्टो किंवा फेब्रु-मार्च मध्ये करावी.
लागवड अंतर - साडेसात बाय साडेसात फूट किंवा आठ बाय सात फूट.
जमीन नांगरून ढेकळे फोडून घ्यावी व जमीन सपाट करावी
45x 45x 45 सेमी ते 60x 60x 60x सेमी खड्डे घेऊन दोन भाग चांगली माती एक भाग कुजलेले शेणखत, 30-40 ग्रॅम लिंडेन पावडर, पाव किलो निंबोळी पेंड पाव किलो सुपर फॉस्फेट यांनी खड्डा भरावा.

एकरी 777 रोपे बसतात 8 फुट x 7 फुट अंतरावर रोपांची लागवड करावी.
लागण संध्याकाळी करून लगेच पाणी द्यावे.
300 ते 350 ग्रॅम सुफला 2 महीन्यांच्या अंतराने 4 वेळा गोलाकार आळे काढुन द्यावे. सुरवातीच्या वेळी प्रमाण थोडे कमी घ्यावे .
मुळाभोवती पाणी साचुन देऊ नये.

रोपे घेणे महाग पडते तेंव्हा शक्य असल्यास 12.5 x 7.5 सेमी पीशवीत तळाशी छीद्र पाडून शेणखत व माती 1:1 प्रमाणात मिसळून प्रत्येकी 1 ताजे बी घेऊन रूजत घालावे व नियमीत पाणी घालावे.
दीड ते दोन महीन्यांनी रोपांची लागण करावी.
बियाणासाठी जवळपासच्या कृषीसेवा केंद्रशी संपर्क साधावा.

रोग व्यवस्थापन –
1) सर्व रोगट झाडे काढून नष्ट करावीत.
2) नत्रयुक्त खताची मात्रा शिफारशीप्रमाणे द्यावी.
3) पाणी ठिबक पध्दतीने किंवा मोजकेच द्यावे (जमीन, हवामानानुसार)
4) रस शोषण करणा-या किडींचा बंदोबस्त करावा. त्यासाठी
- रोगर 15 मीली+एंडोसल्फान 15 मीली प्रती 10 लीटर पाण्यातून फवारणी करावी.
- त्यानंतर निंबोळी अर्क 5 टक्केची फवारणी घ्यावी.
- तिसरी फवारणी मोनोक्रोटोफाँस 8 मीली + नुवान 10 मीली प्रती 10 लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
5) जमिनीतून 500 किलो निंबोळी पेंड प्रती एकर प्रमाणे द्यावी.
6) खतासोबत सुक्ष्म अन्नद्रव्याचाही वापर करावा.
7) फवारणीमधून मल्टीन्युट्रीयंट किंवा मल्टीप्लेक्स किंवा विपूल 10 मीली प्रती 10 लीटर पाणी याप्रमाणे 15 दिवसाचा अंतराने दोन वेळा फवारणी घ्यावी.

 

(वरिल सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)


----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by baramati at Aug 12, 2009 10:38:05 AM]
[Aug 12, 2009 10:36:47 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard