Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Animals / पशु > kukut palan  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 3111 Views Next Thread

mangesh7star

Contributor
mumbai
Maharashtra
India

  Joined: Mar 13, 2009
  Posts: 7
  Status: Offline


kukut palan
   

maaza kukut palancha business aahe

tari mala swainflue cha kahi kahi parinam hou shakto ka?

 


[Aug 6, 2009 11:01:24 AM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Dr. D.P.Bhoite
Phone Number: 02112-255207


Re: kukut palan
   

कोंबड्यामधील फ्‍लू ला 'बर्ड फ्‍लू असे म्‍हणतात.तसेच हा विषाणू आर्थोमिक्सोव्हायरस (H5 N1) गटातला असून इतर कोंबडयांना तसेच माणसांना यापासून त्रास संभवतो.परंतु स्‍वाइन फ्‍लू हा विषाणू सूद्धा याच गटातील विषाणू (H1 N1)असून कोंबड्यांमध्‍ये याचा शिरकाव होऊ शकतो परंतू शास्‍त्रीयदृष्‍टया कोंबड्यांमध्‍ये आजाराचे / प्रादूर्भावासंदर्भात संशोधन चालू असून स्‍वाइन फ्‍लूमूळे कोंबड्यांमध्‍ये मरतूकीच्‍या केसेस ची नोंद भारतामध्‍ये वा इतरत्र झालेली नाही.तरी यापासून भिण्‍याचे कारण नाही.

 

(वरिल सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता कृषि विज्ञान केंद्र बारामती जबाबदार राहणार नाही.)

 

 


----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by baramati at Aug 11, 2009 5:09:04 PM]
[Aug 11, 2009 5:07:36 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard