Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > हरभ-यावर हिरवी अळी  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 3 Replies 1537 Views Next Thread

shantanu

Ashram field engineer
Pabal
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Nov 5, 2003
  Posts: 267
  Status: Offline


हरभ-यावर हिरवी अळी
   
हरभ-यावर हिरवी अळी पडली आहे . १५ दिवसापासून अळी पडली आहे. आता घाटे आले आहेत व फुले आली आहेत .
औषध मारुनही काही परीणाम झाला नाही. तरी काय उपाय करावा.
जात -काबूली हरभरा
वय - २ महिने (अंदाजे)
खते - १ दा युरीया टाकला आहे.
पाणी - २ वेळा दीले व १ दा पाऊस पडला होता.
शिवाजी धोंडीबा बगाटे.
पिंपळवाडी, पाबळ.
[Dec 22, 2004 3:58:56 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

maruti_tamhane

20+ Contributor


India

  Joined: Aug 12, 2004
  Posts: 20
  Status: Offline


Re: हरभ-यावर हिरवी अळी
   
फोटो
[Dec 22, 2004 11:29:41 PM] Print Post    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

shantanu

Ashram field engineer
Pabal
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Nov 5, 2003
  Posts: 267
  Status: Offline


Re: हरभ-यावर हिरवी अळी
   
photo
----------------------------------------
untitled.jpg (6602 bytes) (Download Count: 617)
Zoom In | Zoom Out | Normal
untitled.jpg
----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by shantanu at Dec 23, 2004 5:19:46 PM]
[Dec 23, 2004 5:19:04 PM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Not Available
Phone Number: Not Available


Re: हरभ-यावर हिरवी अळी
   
हरभ-यावर हिरवी घाटे अळीचे नियंत्रणासाठी खालील प्रमाणे उपाय योजना करावी
एच एन पी व्ही 200 मी ली + निळ 100 ग्रॅम + 5-6 अंड्याचा पांढरा बल्क + मोनोक्रोटोफॉस 200 मी ली प्रति 200 ली पाणी याप्रमाणे फवारणी घ्यावी
दुसरी फवारणी 8-10 दिवसांनी निंबोळी आर्क 5 टक्के ( 5 किं निंबोळी पावडर रात्र भर पाण्यात भीजत घालून सकाळी आर्क काढून 100 ली पाण्यातून )याप्रमाणे फवारणी घ्यावी
तीसरी फवारणी 8-10 दिवसांनी स्पार्क 8 मि ली प्रति 10 ली पाणी याप्रमाणे फवारणी घ्यावी किवा मिथील पॅराथिऑन पावडर 8 किं प्रति एकरी प्रमाणे धुरळणी करावी.

प्रा. एम. पी. लाखे
----------------------------------------
[Edit 1 times, last edit by baramati at Dec 23, 2004 6:36:44 PM]
[Dec 23, 2004 6:32:42 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard